Parse error: Unexpected token; token 3 expected in file '[inline]' on line 634 Adatvédelem

Adatvédelem

Az itt levő adatvédelmi nyilatkozatot  (Verzió: DSGVO 1.0 , 2018.05.12.) a Német Adatvédelmi Biztos müncheni Adatvédelmi Irodája  – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de  készítette.

 

Adatvédelem

Mi, A Star Inn Hotels Deutschland GmbH vagyunk a felelősek ezért az online felületért és mint szolgáltató kötelességünk Önt tájékoztatni online oldalunk böngészésének megkezdése előtt a személyes adatok felhasználásának és feldolgozásának módjáról, céljáról, a felhasználási területről precíz, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva. A tájékoztatás mindenkor elérhető kell, hogy legyen az Ön számára. Ezért kötelességünk Önt felvilágosítani arról, milyen személyes adatok kerülnek begyűjtésre és feldolgozásra. Személyes adatnak tekintünk minden olyan információt, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

A legnagyobb hangsúlyt az Ön adatainak védelmére és az adatvédelmi politika előírásainak betartására fektetjük. A személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására a mindenkor érvényes európai és nemzeti törvények vonatkoznak.

A következő adatvédelmi nyilatkozattal be szeretnénk mutatni, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait és Ön hogyan tud velünk kapcsolatba lépni.

Star Inn Hotel Deutschland GmbH

Siemensallee 86
D-76187 Karlsruhe

Képviseli: Kathrin Garai
E-mail: datenschutz[at]starinnhotels.com

Cégbíróság Mannheim, HRB 723450
Közösségi adószám: DE 814 112 086

 

 

     A. Általános rendelkezések

Adatvédelmi nyilatkozatunkban- a jobb érthetőség kedvéért - lemondunk a nemek szerinti megkülönböztetésről. Az egyenlő bánásmód értelmében a fogalmak mindkét nemre azonosan vonatkoznak. A felhasznált fogalmak jelentéséről, mint például „személyes adatok” vagy azok „feldolgozása”az EU Adatvédelmi törvényének 4. paragrafusa szól.

Az ezen online oldalon felhasznált személyes adatok fogalmába beletartoznak az állományi adatok ( az ügyfél neve és címe), szerződéses adatok ( pl. igénybe vett szolgáltatás, ügyintéző neve, fizetési információk), felhasználási-felhasználói információk (meglátogatott web oldal, érdeklődés bizonyos termékek iránt) és tartalmi adatok (a Kapcsolatfelvételi nyomtatványban megadott adatok)

„Felhasználó” ebben az esetben minden személy, aki az adatfeldolgozásban érintett, pl. üzleti partnereink, ügyfelek, érdeklődők, és az online felület egyéb felhasználói.

 

     B. Speciális rendelkezések

Adatvédelmi nyilatkozat

Biztosítjuk Önt, hogy az Ön által kapott adatokat csak az Ön érdeklődésének feldolgozása kapcsán valamint belső rendszerünkben dolgozzuk fel, tároljuk és használjuk.

Az adatfeldolgozás alapelvei

A felhasználó személyes adatait csak a mindenkori hatályos Adatvédelmi szabályok betartása mellett dolgozunk fel. A felhasználó adatai csak a következő törvényes esetekben és törvényi feltételek megléte esetén kerülnek feldolgozásra:

  • Szerződéses teljesítések esetén (megbízások feldolgozásához) vagy online szolgáltatások teljesítéséhez
  • Ha a feldolgozást törvény írja elő
  • Az Ön beleegyezése esetén
  • - Jogosult érdekünk esetén (ajánlatunk elemzéséhez, online felületünk optimalizálásához, üzemeltetéséhez és  biztonságához a törvény 6/1 pontja alapján, különösen reklám-és marketingcélokra felhasznált profilok készítéséhez, hozzáférési adatok elemzéséhez, harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételéhez)

Az alábbiakban mutatjuk meg, hol kerülnek szabályozásra ezek jogalapokat az Adatvédelmi Törvényben:

Hozzájárulás

GDPR 6. cikk 1. pont és 7. cikk

Az adatkezelés szolgáltatásaink teljesítéséhez és szerződéses feltételek végrehajtásához

GDPR 6. cikk 1. pont

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk 1. pont

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

GDPR 6. cikk 1. pont

 

Harmadik fél részére történő adatszolgáltatás

Harmadik fél részére történő adatszolgáltatás csak  törvényes keretek között történik. Harmadik fél részére csak akkor továbbítjuk a felhasználó adatait, ha ez pl. szerződéses célokhoz szükséges vagy ha az a cégünk gazdaságos és hatékony működéséhez törvényileg megalapozottan szükséges.

Amennyiben alvállalkozót szerződtetünk ahhoz, hogy szolgáltatásainkat nyújtani tudjuk, megtesszük a szükséges jogi lépéseket és a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazzuk ahhoz, hogy a személyes adatok védelmét a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítsuk.

Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet felé történő adatszolgáltatás

Harmadik ország alatt azt az országot értjük, ahol az Adatvédelmi Törvénynek nincs közvetlen hatálya. Alapvetően ide tartozik minden, az EU-n vagy az Európai Gazdasági Közösség-en kívüli ország.

Amennyiben harmadik ország  vagy nemzetközi szervezet felé történik adatszolgáltatás, azt veszik figyelembe, van-e megfelelő/alkalmas garancia, Önnek van-e érvényesíthető joga és kaphat-e hatékony jogorvoslatot.

A megfelelő garanciák másolata a következő linkeken érhető el:

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

Tartjuk magunkat az adattárolási és adatelévülési alapelvekhez. Ez azt jelenti, hogy csak addig tároljuk az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat, amíg a megnevezett célt elértük vagy ahogyan ez a különböző tárolási határidőkre vonatkozó törvényben le van fektetve. A  határidő lejárta vagy okfosztottság esetén személyes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően tároljuk vagy töröljük.

Ennek a folyamatnak a biztosításához belső vállalati szabályzat áll rendelkezésre.

Kapcsolatfelvétel

Lépjen velünk kapcsolatba e-mailen vagy a Kapcsolatfelvételi nyomtatványon keresztül, amennyiben egyetért az elektronikus kommunikációval. A kapcsolatfelvétel keretein belül személyes adatokat dolgozunk fel. Hogy pontosan milyen adatokról van szó, a mindenkori nyomtatványon egyértelműen látható. Adatait SSL titkosítva továbbítjuk. Az Ön által megadott adatokat kizárólag az igény feldolgozása céljából használjuk fel vagy valamilyen kapcsolódó kérdés esetén tároljuk.

Az alábbiakban mutatjuk meg, hol találja meg ezeket a jogalapokat az Adatvédelmi Törvényben:

Hozzájárulás

GDPR 6. cikk 1. pont és 7. cikk

Az adatkezelés szolgáltatásaink teljesítéséhez és szerződéses feltételek végrehajtásához

GDPR 6. cikk 1. pont

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

GDPR 6. cikk 1. pont

 

Az ügyfelek adatainak  tárolására szoftvert használunk (CRM rendszer) vagy hasonló rendszert, amely jogos érdekeinken alapul (felhasználói kérések-kérdése gyors és hatékony feldolgozása).

Fel szeretnénk hívni figyelmét arra, hogy az e-mailek a továbbítási útvonalon jogtalanul és észrevétlenül elolvashatóak vagy módosíthatóak. Tájékoztatni szeretnénk továbbá arról, hogy a kéretlen e-maileket szűrjük. A SPAM szűrőn keresztül fennakadhatnak olyan e-mailek, amelyeket a rendszer valamilyen ismertetőjegy alapján tévesen kéretlenként azonosít.

Milyen jogai vannak Önnek?

A, Felvilágosításhoz való jog

Önnek joga van indok nélkül felvilágosítást kérni tárolt adatairól. Kérésére a mindenkori törvény szerint írásban tájékoztatjuk a nálunk tárolt személyes adatairól. Ez tartalmazza adatainak eredetét és kezelőjét, valamint az adattárolás célját.

B Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van a nálunk tárolt adatairól tájékozódni jogtalan felhasználás esetén. Joga van kérni a személyes adatai felhasználásának korlátozását vitás felhasználás esetén pl.

C, Zároláshoz való jog

Továbbiakban zároltathatja is adatait. Hogy ezt figyelembe lehessen venni, ezeket az adatokat egy zárolt file-ban ellenőrzési célokra nyilván kell tartani.

D, Törléshez való jog

Ön kérheti személyes adatainak törlését is, amennyiben nem áll fenn törvényes tárolási kötelezettség. Amennyiben létezik ilyen, kérésre zároljuk adatait. Amennyiben fennállnak a megfelelő törvényi feltételek, személyes adatait a törlésre való kérelem nélkül is töröljük.

E., Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van kérni személyes adatainak rendelkezésre bocsátását olyan formában, amely lehetővé teszi a hordozhatóságot.

F, Panaszhoz való jog felügyeleti szervnél

Önnek van lehetősége panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel.: + 36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat[at]naih.hu
Weboldal: https://naih.hu/

 

G., Tiltakozási jog

Önnek bármikor lehetősége van személyes adatainak használatát letiltani. Elegendő, ha ír egy e-mailt a datenschutz[at]starinnhotels.de e-mail címre. Egy ilyen letiltás viszont nem vonatkozik személyes adatainak addigi feldolgozására. Érintetlen marad minden egyéb jogi alap szerinti adatfeldolgozás, pl. szerződéssel kapcsolatos tárgyalások. Ld. Fent)

Személyes adatainak védelme

Szerződéses, szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket teszünk a rendelkezésre álló technika felhasználásával azért, hogy biztosíthassuk az adatvédelmi törvény előírásainak betartását és hogy megvédjük az általunk feldolgozott adatok véletlenszerű vagy szándékos manipulációját, elvesztését, sérülését vagy jogosulatlan személy általi felhasználását.

A biztonsági intézkedésekhez tartozik különösen az adatok kódolt átvitele az Ön böngészője és a mi szerverünk között. Ehhez egy 128-bit-SSL kódolási technikát alkalmazunk. Ebbe beletartozik az ÖN IP címe is.

Személyes adatait az alábbi pontok szerint védjük (kivonat):

a., személyes adatai titkosításának védelme

Hogy az Ön nálunk tárolt személyes adatainak titkosítását biztosítsuk, különböző hozzáférés-ellenőrzési szabályokat vezettünk be.

b. Személyes adatai integrálásának védelme

Ahhoz, hogy a nálunk tárolt személyes adatainak integrálását védjük, különböző intézkedéseket vezettünk be a továbbításra és bevitelre vonatkozóan.

C, Személyes adatainak rendelkezésre állásának védelme

Ahhoz, hogy a nálunk tárolt személyes adatok rendelkezésre állását védjük, különböző intézkedéseket vezettünk be a rendelkezésre állás ellenőrzésére.

A használatban levő biztonsági intézkedéseket a technológiai fejlődéssel párhuzamosan javítjuk. Ezen biztonsági intézkedések ellenére az internet bizonytalan természetét ismerve nem tudjuk garantálni személyes adatainak védelmét adatátvitelkor online oldalunkon. Éppen ezért minden Ön által történő adathordozás az Ön kockázatára történik.

Kiskorúak védelme

16 életévét be nem töltött személy személyes adatokat csak akkor bocsáthat rendelkezésünkre, ha ez a nevelését végző személy kifejezett egyetértésére történik. Ezen adatokat az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően dolgozzuk fel.

„Sütik”

Sütiket használunk. A sütik kis szövegrészek, amelyeket ön helyileg internet böngészőjének köztes memóriájában tárol. A süti lehetővé teszi az Ön internetböngészőjének újbóli felismerését. Az adatokat arra használja, hogy segítsen a böngészőnek az internetes felületen navigálni és minden funkciót kifogástalanul használni.

A mi internetes felületünk böngésző sütiket használ

„Sütik” ellenőrzése a felhasználó által

Böngésző süti: Ön minden böngészőt be tud úgy állítani, hogy sütiket csak kérés esetén fogadjon el. Szintén be lehet állítani, hogy csak olyan sütik kerüljenek elfogadásra, amelyek oldalát éppen böngészik. Minden böngésző kínál olyan funkciókat, amelyek a sütik szelektív törlését lehetővé teszik. A sütik elfogadását teljesen le is lehet tiltani.

 

First Party sütik használata (Google Analytics sütik)

A Google Analytics sütik meghatározzák:

  • Egyértelmű felhasználó: a Google analytics süti tárolja és csoportosítja az Ön adatait. Minden aktivitás egy oldallátogatás alatt összefoglalásra kerül. A Google Analytics különbséget tesz felhasználó és elsődleges felhasználó között.
  • Felhasználó tevékenységei: a Google Analytics süti adatokat tárol egy online oldallátogatás időtartama alatt és tárolja azt is, Ön hány oldalt látogatott meg. A böngésző bezárása vagy hosszabb idejű inaktivitás esetén ( a sztenderd 30 perc) az oldal bezáródik és a süti a látogatást befejezettként kezeli. Ugyanígy a látogatások teljes száma egyértelmű felhasználókként tárolódnak. Külső link: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Ön tudja korlátozni vagy akadályozni a Google részére a sütik által létrehozott és az internethasználatból kiszűrt adatok Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja az alábbi külső linket:. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

További információkat az alábbi pont alatt talál: "Webanalysedienst Google Analytics / Universal Analytics“

Harmadik fél általi sütik használata

Online felületünkön harmadik fél sütiket csak reklám vagy szerkesztőségi szövegek révén helyezhet el. A harmadik fél is szigorúan kötelezi magát az adatvédelmi irányelvek betartására.

 

A felhasznált sütik élettartama

A sütiket oldalunkon webserver kezeli. Használunk: transiente sütiket és szekció sütiket. Élettartam: az online felület bezárásáig tart.

A tartós böngésző felismerésnél használt sütik élettartama  30 nap.

Sütik deaktiválása vagy eltávolítása

Minden böngésző kínál arra lehetőséget, hogy a sütiket korlátozzuk vagy töröljük. További információkat az alábbi weboldalon találhat:

Webanalízis szolgáltatás /Universal analytics

Google An – t használunk , a Google szolgáltatását. A Google An számítógépen tárolt Cookie-kat használ, ami lehetővé teszi az online ajánlatok használatának vizsgálatát. Az információkat az Usa-beli Google szerverre vezetik át, és tárolják. Eszerint az adatok egy harmadik országban kerülnek tárolásra. Figyelemmel kell lenni a megfelelő garanciákra, illetve a szükséges jogok és a hatékony jogsegély meglétére.

Az idevágó garancia leírás az alábbi linken érhető el:

  • Privacy-Shield
  • Általános szerződési záradék

Az online felület IP anonimizáló aktiválása esetén a Google előzetesen lerövidíti az IP címet  - az Európai Unió, vagy az egyéb vele szerződésben lévő országok vonatkozó szabályzata értelmében.

A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül át az amerikai szerverre, ahol a későbbiekben lerövidítik. Megbízásunkban a Google ezeket az információkat használja fel, hogy kiértékelje az online ajánlatok adatait, illetve az összesített adatokról jelentést készítsen, és számunkra még további – az internethasználattal, és online felülettel kapcsolatos – szolgáltatásokat teljesítsen. A felhasználó  Google An által továbbított IP címe nem kapcsolódik össze más google fiókok információival. Ugyan a megfelelő beállításokkal blokkolható a Cookie-k működése, viszont így az online felület számos alkalmazása csak korlátozva érhető el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Google An „anonymizeIp” alkalmazásával csak a rövidített IP cím követhető vissza, ezzel is kizárva a direkt személyi azonosítás lehetőségét.

A Google An jelentéseit a továbbiakban demográfiai jellemzők, és érdeklődési körök szerint is felhasználjuk.

 

Az általunk küldött,  cookie-kal, reklám-, vagy használói azonosítókkal összekapcsolt adatok 14 hónap után automatikusan törlődnek. Az adatok törlése havonta történik, a lejárati esedékesség szerint. További információ a felhasználási feltételekkel, és adatvédelemmel kapcsolatban a www.google.com/analytics/terms/de.html , illetve a policies.google.com/?hl=de oldalon található.

 

A tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de link, és a hozzátartozó Plug-in telepítésével blokkolható a begyűjtött adatok (pl IP cím) felhasználása.

Alternatív megoldás lehet a mobil készülékek keresőjére írt program használata a „Google Analytics deaktivieren” linken, ahol az Opt-Out-Cookie beállításával megakadályozható az adatgyűjtés.

 

 

A Facebook kapcsolat használata ( „Egyszeri bejelentkezés” )

Amennyiben rendelkezik Facebook profillal, bejelentkezhet web-oldalunkra a Facebook Connect regisztrációval, vagy egy privát fiók létrehozásával is. Internetes oldalunkon a Facebook Connect plug-in a Facebook logós kék gombbal érhető el – Connect , vagy Log in, vagy Sign in  with Facebook felirattal.

Az ilyen Plug-innel rendelkező weboldalak látogatásakor a Facebook szerverrel direkt kapcsolat létesül, akkor is, ha a felhasználó nem rendelkezik Facebook profillal, vagy éppen nincs bejelentkezve. Minden az oldal használatával kapcsolatos információ – az IP címmel egyetemben – az amerikai szerverre kerül továbbításra, ahol eltárolják.

A weboldalainkon elérhető F.C. gomb használatával lehetőség van a saját Facebook felhasználói adataival beloggolni, illetve regisztrálni.

A Facebook Connect gomb használatával hozzáférünk az Ön által korábban engedélyezett személyes adataihoz, mint például felhasználó ID, név, fotó, kor, és nem. Felhívjuk figyelmét, hogy a Facebook felhasználási feltételeinek, és adatkezelésének változásai miatt a már bejelölt ismerősei azonosítói és képei is elérhetővé válnak, amennyiben korábban a „nyilvános” kategóriában szerepeltek.

 

A Facebook által kapott adatokat tároljuk és felhasználjuk egy felhasználói fiók létrehozásához a szükséges adatokkal (megszólítás, családi név, keresztnév, lekcím, ország, e-mail cím, születési dátum), amennyiben Ön ezt a Facebooknak engedélyezte. Ez fordítva is igaz: mi is szolgáltathatunk adatokat az Ön Facebook profiljához. Ez információt adhat az Interneten való szörfözési és vásárlási szokásokat illetően. A Facebook Connect gomb használata során Önt kérhetik adatainak megosztására. Ennek során felkínálják Önnek a lehetőséget a Facebook fiók adatai felhasználásához való kifejezett engedélyezéséhez valamint a Facebook profilon jelenlevő információk és tevékenységek nyilvánossá tételéhez. Ez az engedélyezés bármikor visszavonható egy üzenet küldésével a lenti elérhetőségen.

Az Ön adatainak Facebook általi feldolgozásáról és felhasználásáról valamint ennek céljáról és terjedelméről, éppúgy mint az Ön ehhez kapcsolódó jogairól  és a privátszféra védelmének beállítási lehetőségeiről az alábbi Facebook oldalon tájékozódhat: http://www.facebook.com/policy.php

 

Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook az Ön internethasználatából adódó és összegyűjtött adatokat közvetlenül a facebook profiljához hozzárendelje, a mi oldalunk felkeresése előtt ki kell, hogy logoljon a Facebook-ról. A Facebook Plug-In-t és az Add On hirdetéseket a böngészője számára teljesen meg is tudja tiltani pl. a Facebook blokkolóval (http: //webgraph.com/resources/facebookblocker/)

Hírlevél

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre, személyes adatok kezelésére kerül sor. Ezeket a személyes adatokat e-mail-ben kiküldött  hírlevél formájában használjuk reklámcélokra, amennyiben Ön kifejezett beleegyezését adta hozzá az alábbi módon:

„ Igen, fel szeretnék iratkozni a hírlevélre. Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot.”

Ön a hírlevélről bármikor leiratkozhat az arra szolgáló linken keresztül vagy úgy, hogy küld nekünk egy e-mailt a.................... e-mail címre. Sikeres leiratkozás esetén e-mail címét azonnal töröljük és a törlés biztosítása érdekében tároljuk egy zárolt mappában.

Hírlevél követés:

Amennyiben Ön előzetesen beleegyezett, hírlevél követést használunk. A hírlevelek kiküldésénél a külső szerver a fogadó bizonyos adatait regisztrálhatja pl. IP cím, vagy a használt e-mail programhoz szükséges adatokat. A képfájl neve minden egyes e-mail fogadó részére individualizálva van, amennyiben egyértelmű ID van megadva. Az E-mail küldő megjegyzi, melyik e-mail címhez melyik ID tartozik, így meg tudja mondani, melyik hírlevél feliratkozó nyitotta meg az e-mailt.

A hírlevél követés során a felhasználói magatartásokat anonimizálva kezelik. Itt az alábbi anonimizált adatokról lehet szó: címzett, várakozó címzett, kihagyott címzett, egyedi nyitások, egyedi kattintások, célcsoportok szegmentálása miatti kattintások stb.

A hírlevél kézbesítéséhez külsős szolgáltatóval dolgozunk.......................... Az ön személyes adatait ennek a cégnek továbbítjuk, aki az adatokat csakis a mi utasításaink értelmében dolgozhatja fel.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat változása

Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi nyilatkozat megváltozatására abban az esetben, ha ezt a jogi követelmények szükségessé teszik vagy szolgáltatásainkban változás következik be. pl. új szolgáltatást vezetünk be. Onnantól kezdve az új Adatvédelmi Szabályozás érvényes.

Védjegyoltalom

Minden, itt megnevezett céges – és egyéb védjegy a mindenkori cég tulajdona. A megnevezésük csak tisztán informatív célokat szolgál.

Oroszországra vonatkozó előírások

Oroszországi felhasználókra az alábbiak vonatkoznak:

Online felületünk fenti feltételei az Orosz Föderáció állampolgáraira (akik lakhelye Oroszországban van)  nem érvényesek.

Ha ön Oroszországban élő orosz állampolgár, nyomatékosan tájékoztatjuk arról, hogy bármilyen személyes adatot online felületünkön kizárólag saját felelősségére és kockázatára ad meg, továbbá elismeri belegyezését ahhoz, hogy az Orosz Föderáció törvényeinek esetleges megsértése esetén minket nem tesz felelőssé.