Érvényességi terület
Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek a STAR INN HOTELS valamennyi szerződéses viszonyára, melyek a Star Inn Hotels Hungary Kft., 1066 Budapest, Dessewffy u.36., és szerződéses partnerei között létrejönnek. Ezen ÁSZF a www.starinnhotels.com oldalon elérhető, ezáltal az ÁSZF-ben foglaltak szerint minden vendég, bérleti jogviszonyban álló fél, valamint harmadik fél megfelelően tájékoztatást nyert ezzel kapcsolatban.

Szerződéskötés, szolgáltatás, árak és fizetési feltételek
A szálloda által nyújtott szolgáltatás az igazgatóság által meghatározott, a szerződéskötés napján érvényes feltételekkel és árakkal jön létre.

A szálloda jogosult a szerződési feltételeket egyoldalúan is módosítani abban az esetben, ha a szerződéskötés és a teljesítés közötti idő legalább 120 nap.

A szállodai szolgáltatás csak az eredetileg meghatározott időtartamra szól, az ezen túlmutató tartózkodás eseti elbírálást igényel, a szálloda által meghatározott feltételekkel. Az esetleges károkozás és a normálistól eltérő, extra takarítás költsége szintén kiszámlázásra kerül

A szerződésben kikötött opciós határidők mindkét félre kötelezően érvényesek. A szálloda fenntartja magának a jogot, hogy az opciós dátum lejártával az előzetesen lefoglalt szobát vagy különtermet más partnernek értékesítse.

Amennyiben a szerződésben szereplő megrendelő nem azonos a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevővel, a megrendelő köteles partnerét a szerződésbe bevonni a kötelezettségek tekintetében. 

Az összes megrendelt szállodai szolgáltatás ellenértékét – amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik – teljes egészében előre kell kifizetni.

A számla kiküldésével az esedékesség megkezdődik, a számla ellenértékének fizetése minden levonás nélkül azonnal esedékes. Késedelmes fizetés esetén a szálloda a mindenkori Jegybanki alapkamat +4 % késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a megrendelőnek lejárt idejű tartozása van, a szálloda jogosult a jövőbeni foglalások teljesítésétől egyoldalúan elállni, még abban az esetben is, ha már korábban visszaigazolt megrendelésről van szó.

Étel-, és italfogyasztás a szállodában
A szálloda nyilvános helyiségeiben saját, behozott étel és ital fogyasztása tilos. A szálloda által felszolgált reggeli csak a reggeliző helyiségben fogyasztható, a felszolgált ételek és italok onnan  nem vihetők ki. Saját étel készítése a szállodai szobában szintén nem megengedett.

 

Szobák rendelkezésre bocsátása, szállodai be- és kijelentkezés
A vendég nem ragaszkodhat egy bizonyos szoba igénybevételéhez.

A megrendelt szoba a foglalásban szereplő érkezési napon 15 órától áll a vendég rendelkezésére. A vendég nem jogosult a szoba korábbi időpontban történő elfoglalására. A megadottnál korábbi érkezés, illetve későbbi utazási időpontokban ingyenesen használható csomagszoba áll a vendégek rendelkezésére.

A foglalás szerinti utazás napján legkésőbb 12 óráig el kell hagyni a szobát, ellenkező esetben a szálloda jogosult a napi szobaár 100%-áig a vendég számláját megterhelni.

A szálloda jogosult a vendég tartózkodása alatt bármikor számlázni vagy részszámlát kiállítani.

A megrendelő által igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének 100%-a no show-ként kerül kiszámlázásra.

Az esetleges csoportos (7 szoba feletti), illetve konferencia-szolgáltatásokra a szállodával kötött egyedi szerződés lemondási feltételei érvényesek.

 

A szálloda kötelezettségei 

A felek megállapodnak, hogy a szálloda nem vállal felelősséget a vendég által  a közösségi terekben, konferencia termekben hagyott tárgyakért. A vendégszobában elhelyezett poggyászért, értéktárgyakért a szálloda a törvényben előírt mértékig felel. A gondatlanságból eredő károkért nem vállal felelősséget.

A felelősség a vendég személyes tárgyaira korlátozódik, de ebbe a körbe nem tartoznak bele értéktárgyak, mint pl. mobiltelefon, notebook, ékszerek, pénz, bunda, stb. , kivéve, ha az őrzéssel a Recepciót megbízta, illetve a szobai széfben helyezte el.

Amennyiben a vendég nem kérte előzetesen az értéktárgyak megőrzését, a szálloda mentesül a felelősség alól.

Amennyiben probléma, zavar lépne fel a szállodai szolgáltatásban, a szálloda köteles azonnali lépéseket tenni az elhárításra, a vendég pedig köteles viselkedésével az elvárható ésszerűség határain belül csökkenteni, vagy elhárítani a további károkat.

Amennyiben a vendég a szállodai (akár díjköteles) garázst, vagy parkolóhelyet veszi igénybe, a felelősség nem terjed ki az autóban keletkezett károkra, vagy az autóban hagyott értéktárgyakra, illetve a szabálytalan parkolásból eredő következményekre.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – MagyarországVis Maior esetén (háború, megszállás, lázadás, sztrájk, tűzeset, áradás, az ellátórendszerek megsemmisülése, stb) mindkét fél mentesül a felelősség alól, de a szálloda csak akkor, ha az eseményekben közvetlenül érintett.

Házi kedvencek a szállodában
A vendég csak a szálloda előzetes beleegyezésével, és fizetési feltételeivel hozhat magával házi kedvenceket, köteles ezenkívül a kisállatot az előírásoknak megfelelően tartani, és felügyelni.

Az állatok okozta károk megtérítése kiterjed a szálloda által esetlegesen harmadik félnek nyújtott anyagi jóvátételre is. A károk rendezéséhez a szálloda, illetve biztosítója szabad kezet kap.

Záró rendelkezések
A fennálló szerződésektől való mindennemű eltérés csak írásos, formailag megfelelő módon fogadható el.

Esetleges jogvita esetén a döntőbíróság szerződésben rögzített székhelye Budapest, a vállalkozás nem fogad el másik –választott-  bíróságot.